Pillivuyt

Livslang bruksgaranti

Når du kjøper fransk kvalitetsporselen fra Pillivuyt, får du livslang bruksgaranti. Det betyr at du til enhver tid er garantert reklamasjon på ditt produkt, forutsatt alminnelig bruk og at bruksanvisningen har blitt fulgt.

PILLIVUYT GARANTI

Med 2 års bruddgaranti fra Pillivuyt mottar du et helt nytt, tilsvarende produkt uten kostnad, i de tilfeller hvor ditt produkt har gått i stykker ved alminnelig bruk. F.eks. hvis du kommer til å miste det i gulvet, eller skade det på en eller annen måte mens du bruker det. Bruddgarantien gjelder ikke forsettlige brudd eller at de har oppstått pga. grov uaktsomhet.

For å benytte bruddgarantien må du vise frem din originale kvittering med dette garantibeviset og levere inn produktet som er knust, eller skadet. Bruddgarantien gjelder i 24 måneder fra kjøpsdatoen på kvitteringen og dekker alle kjøp kjøpt i Norge. Garantien kan kun benyttes én gang pr. produkt. Hvis produktet er utgått, byttes det i en liknende vare i samme verdi eller høyere verdi. Garantien gjelder kun for privatpersoner.

LIVSLANG
BRUKSGARANTI

Kvaliteten er så unik, at vårt porselen gjerne overlever flere generasjoner. Pillivuyt gir derfor livslang garanti på alt porselen. Du er med dette til enhver tid garantert ombytting av produkter som i følge av produksjonsfeil som ikke lever opp til Pillivuyt’s høye kvalitetsstandarder.

Den livslange garantien gjelder ved alminnelig bruk og forutsetter at du har fulgt den evt. bruksanvisning til det konkrete produktet. For å unngå brudd bør du f.eks. alltid sørge for å ha litt væske/fettstoff i ildfaste fat og former med flat bunn før de brukes på gass og grill. Den livslange garantien gjelder ikke hvis du ikke følger den evt. bruksanvisningen for produktet. Den dekker heller ikke mistet, knust, eller på annen måte istykkerslåtte produkter, som ligger etter 2 års bruddgarantien. Slitasje er ikke dekket av garantien.

Den livslange garantien dekker alle produkter som er kjøpt i Norge og kan kun benyttes én gang pr. produkt, det gis ikke penger igjen. Garantien gis ved innlevering av den originale kjøpskvitteringen med garantibeviset. Hvis produktet er utgått, byttes det i et liknende produkt med samme verdi, eller høyere verdi. Det må beregnes noe leveringstid ved ombytte av produkter. Garantien gjelder kun for privatpersoners kjøp og kan kun benyttes av privatpersoner. Ved bedriftskjøp gjelder ikke bruddgarantien. Du kan bytte inn dine varer i den butikken hvor de er kjøpt eller i en annen butikk i samme butikkjede.